คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน